Przydatne umiejętności, które pomogą wychować samowystarczalną osobę, która szanuje swoich rodziców. Od tego mądrego narodu możemy się wiele nauczyć.

Podstawowe zasady związane z wychowaniem według Tybetańczyków:

- Co najważniejsze, żadnych upokorzeń i kar cielesnych. Jedynym powodem, dla którego dzieci są karane jest to, że nie potrafią się bronić.

- Pierwszy okres: do 5 roku życia. Dziecko ma być traktowane „jak król”. Niczego nie zabraniaj, a jedynie odwracaj jego uwagę. Jeśli zrobi coś niebezpiecznego, zrób przestraszoną minę i wydaj przerażony okrzyk. Dziecko doskonale to zrozumie. Na tym etapie rozwija się ciekawość, zainteresowanie życiem. Na przykład stłukł drogi wazon. Nie rozumie, że aby kupić ten wazon, trzeba ciężko pracować, aby zarobić pieniądze. Uczysz go, by nie tłukł wazonu, ale by był posłuszny silniejszej osobie. Potrzebujesz tego?

- Drugi okres: od 5 do 10 roku życia. W tym czasie dziecko powinno być traktowane „jak niewolnik”. Wyznaczaj mu zadania i wymagaj, by je wykonywał. Można go ukarać za ich niewykonanie (ale nie fizycznie). Jest to czas, w którym aktywnie rozwija się intelekt. Dziecko powinno nauczyć się przewidywać reakcje ludzi na swoje działania, wzbudzać pozytywny stosunek do siebie i unikać przejawiania negatywnych zachowań. W ten sposób dziecko zdobywa wiedzę.

- Trzeci okres: od 10 do 15 roku życia. Jak go traktować? Jak równy z równym. Jednak pamiętaj, że masz większe doświadczenie i wiedzę. Doradzaj mu we wszystkich ważnych sprawach, pozwalaj i zachęcaj do niezależności. Narzucaj swoją wolę podczas dyskusji, z podpowiedziami, z radami. Jeśli coś ci się nie podoba, zwróć uwagę negatywnych konsekwencjach, unikając bezpośrednich zakazów. Jest to czas, w którym kształtuje się niezależność i samodzielność myślenia.

- Ostatni okres: od 15 roku życia. Traktuj go z szacunkiem. Na wychowanie dziecka jest już za późno i pozostanie Ci tylko zbierać owoce swojej pracy.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad?

- Jeśli będziesz przytłaczać dziecko przed ukończeniem 5 roku życia, sprawisz, że nie będzie zainteresowane życiem. Uczynisz go łatwą zdobyczą dla złych ludzi.

- Jeśli po 5 roku życia nadal będziesz się cackać, dziecko wyrośnie na infantylne, nie potrafiące pracować czy w ogóle podejmować wysiłku.

- Jeśli po 10 roku życia będziesz nadal traktować go jak dziecko, wyrośnie na niepewną siebie osobę, zależną od opinii innych ludzi.

- Jeśli nie będziesz szanował swojego dziecka po 15 roku życia, nie wybaczy ci tego i odejdzie na dobre przy pierwszej lepszej okazji.

Główne zdjęcie: fit4brain.com