Ludzkość praktycznie podbiła planetę, ale jaka jest cena takiej postawy konsumenckiej? To nie tylko wyczerpywanie i redukcja zasobów naturalnych, ale także góry śmieci, które zwierzęta wykorzystują w bardzo nietypowy sposób.

Źródło jedzenia.

Na wysypiskach śmieci na całym świecie można znaleźć różnorodne zwierzęta i ptaki: szczury, wrony, mewy, a nawet rzadsze takie jak małpy, słonie i niedźwiedzie, które żyją na wolności. Niestety, chociaż odpady są nasycone szkodliwymi substancjami, często zakłócają trawienie, zatruwają i powodują jelitowe i poważniejsze infekcje.

Odstraszanie pasożytów.

foto: lemurov.net

Naukowcy zauważyli, że ptaki zaczęły używać niedopałków do budowy gniazd. Po co? Zapach smoły, nikotyny i produktów spalania odstrasza kleszcze i inne owady. Ale dla piskląt resztki papierosów wcale nie są zdrowe.

Stałe miejsce zamieszkania.

foto: lemurov.net

Stworzenia pustelnicze mogą używać dowolnego słoika lub pojemnika jako domu. Kreatywne, ale szkodliwe, jeśli dom jest wykonany z toksycznego plastiku.

Fundament.

foto: lemurov.net

Korale, z powodu globalnego zanieczyszczenia wód morskich i oceanicznych, nauczyły się wykorzystywać góry gruzu, które osiadają na dnie, do zakładania nowych kolonii. Ale gdy plastik i inne odpady ulegają degradacji, toksyczne substancje są uwalniane i rozkładane, niszcząc osady koralowców.

Z jednej strony zwierzęta nauczyły się żyć wśród śmieci, a nawet wykorzystywać je do własnych celów, ale często płacą za to zdrowiem, a nawet życiem.

Główne zdjęcie: lemurov.net