Spójrz na te fantastyczne obrazy na niebie, które zostały „namalowane” przez ogromne stada szpaków!

Każdego roku, zimą około 1,5 miliarda ptaków przelatuje nad terytorium Izraela podczas migracji z Europy Wschodniej. Większość ptaków pochodzi z Europy Wschodniej lub Azji Zachodniej. Niektóre z nich pozostają na zimę w Izraelu, inne lecą dalej na południe. Ten rok nie był wyjątkiem.

Dla fotografów migracja szpaków to czas polowania na niesamowite zdjęcia.

Taniec w locie szpaków na pustyni Negew w południowym Izraelu

foto: leafclover.club

Stado szpaków poleciało na noc na obrzeże miasta Rahat w południowym Izraelu

foto: leafclover.club

Niesamowite obrazy „namalowane” synchronicznym ruchem tysięcy ptaków

foto: leafclover.club

„Stada, liczące od setek do tysięcy ptaków, przemieszczają się po niebie zgodnie, w jednym kierunku. Lecą razem i gwałtownie zmieniają kierunek. Wygląda to bardzo pięknie ”- mówi Meidad Goren, kierownik Centrum Ptaków Ramat HaNegev.

Synchroniczne manewrowanie stadami szpaków wygląda bardzo efektownie

foto: leafclover.club

„Duże populacje szpaków, które przybywają do Izraela w okresie zimowym, spędzają większość dnia razem w poszukiwaniu pożywienia” - wyjaśnia Meydan Goren.

Niektóre stada szpaków przez wiele godzin wykonują swoje zsynchronizowane loty o zmierzchu.

foto: leafclover.club

W ostatnich latach zauważalny jest spadek liczby szpaków.

foto: leafclover.club

Meidad Goren powiedział, że po wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r. nastąpił gwałtowny spadek populacji szpaków. Spadek ten był wizualnie odczuwalny w Izraelu podczas sezonu migracyjnego ostatnich dwóch dekad.

Izrael to prawdziwy raj dla pierzastych imigrantów

foto: leafclover.club

Yossi Leshem, dyrektor Izraelskiego Międzynarodowego Centrum Badań Migracji Ptaków, mówi: „Izrael znajduje się na skrzyżowaniu trzech kontynentów... Politycznie jest to katastrofa, ale dla ptaków wędrownych to raj”.

Fascynujący widok: „taniec” szpaków

foto: leafclover.club

foto: leafclover.club

foto: leafclover.club

foto: leafclover.club

Główne zdjęcie: leafclover.club