Opieka to zestaw działań w stosunku do dowolnego przedmiotu, mających na celu jego dobre samopoczucie. Opiekę może okazywać zarówno zwierzę swojemu potomstwu, jak i człowiek jakimś stworzeniom lub przedmiotom, na przykład samochodom.

Pelikany to rodzina ptaków z rzędu pelikanowych. Do rodziny należy 8 gatunków. Pelikany występują sporadycznie w strefach umiarkowanych i tropikalnych wszystkich kontynentów, z wyjątkiem Antarktydy. W Rosji występują 2 gatunki: pelikan różowy i kędzierzawy. Typy umiarkowanych szerokości geograficznych to są strefy wędrowne.

Śmierć - zaprzestanie istnienia (życia) w wyniku niekorzystnych lub tragicznych okoliczności, przedwczesna lub gwałtowna śmierć w wyniku jakiejś katastrofy, klęski żywiołowej, przemocy, wypadku itp.

Source: youtube.com

Główne zdjęcie: leafclover.club