Takie jest prawo natury i nie możemy go oszukać. Tak czy inaczej, wszystkie długi będą musiały zostać spłacone...

Ten dług to pewna ilość energii, którą będziesz musiał zwrócić Wszechświatowi. Takie jest prawo natury, więc nie możemy go oszukać. Tak czy inaczej, musimy spłacić wszystkie długi. Ale nie jesteśmy w stanie wiedzieć, jaką formę przybierze nasza energia. Spłata długu pieniędzmi byłaby łatwiejsza i prostsza niż cokolwiek innego.

Z tego powodu, jeśli dasz za dużo, energia, którą oddałeś, wróci do ciebie. Ludzie, którzy dają, mają pewną przewagę nad tymi, którzy otrzymują. Ci drudzy nadal będą zmuszeni do zapłaty, ale nie wiedzą kiedy, w jakich okolicznościach i w jaki sposób to nastąpi.

Oto podstawowe zasady, które wynikają z prawa bilansu energetycznego:

  1. Nie kradnij energii wszelkiego rodzaju i formy.

  2. Musisz zapłacić za wszystko, co otrzymałeś.

  3. Nie dawaj ani nie przyjmuj niezasłużonych „prezentów”.

  4. Nie czyń „dobrze” innym, chyba że zostałeś o to poproszony.

  5. Nie pożyczaj komuś ani nie pożyczaj od kogoś.

  6. Musisz energetycznie zrównoważyć wszystkie swoje działania.

  7. Nie jest konieczne ścisłe przestrzeganie wszystkich tych zasad.

  8. Ale łamiąc je, musisz pamiętać, że i tak musisz spłacić długi Wszechświata.

Jeśli coś straciłeś, najprawdopodobniej stało się tak, ponieważ nie spłaciłeś jeszcze długu za to, co kiedyś otrzymałeś.

Twoje błędy z przeszłości nie zostaną zignorowane przez Wszechświat. Na przykład za krzywdę wyrządzoną innej osobie możesz odpowiedzieć chorobą.

Utrata mienia lub innych oszczędności może nastąpić w wyniku dokonanej przez Ciebie wcześniej kradzieży.

Uważaj więc na swoją energię. Staraj się zachować równowagę we wszystkim, co robisz. Nigdy nie dawaj ani nie bierz za dużo. Przynosi to więcej kłopotów niż pożytku.

Główne zdjęcie: lime.energy