Poznawanie siebie jest fascynujące. Okazuje się, że długość palców odzwierciedla charakter osoby. Nie jest ona taka sama dla wszystkich, co dowodzi o różnicach między ludźmi.

Populację można podzielić na trzy grupy na podstawie wielkości małego palca.

Pierwszy typ

Jeśli mały palec wystaje tuż za pierwszą linią palca serdecznego, osoba należy do typu ludzi, którzy zawsze dają więcej, niż jest od nich wymagane. Niezależnie od tego, czy jest to aktywność zawodowa, życie osobiste czy romantyczny związek. A wynika to z wewnętrznej potrzeby, a nie z czyjegoś nakazu. A hojności wyróżnia ich od innych.

foto: binokl.cc

Osobie tego typu można powierzyć dowolną tajemnicę. Będzie taktowny i ostrożny z otrzymywanymi informacjami.

Ciężko zmienić jego zdanie. Jedyne, czego oczekuje od innych, to sprawiedliwość. I chociaż z własnej woli daje miłość i hojność, nadal chce otrzymać w zamian coś podobnego. Nie, nie poprosi o to, ale w głębi duszy czeka na to.

Właściciel takiej ręki instynktownie lgnie do tych, którzy rozumieją jego duszę i akceptują go takim, jakim jest, bez osądu.

Drugi typ

Krótki mały palec, który nie dochodzi do pierwszej linii palca serdecznego, wskazuje na przynależność do tego typu. Właściciel tej cechy jest emocjonalny, wrażliwy i bardzo podatny na ból, jeśli zadają go ci, którym najbardziej ufa.

foto: binokl.cc

Taka osoba jest zawsze gotowa odłożyć swoje sprawy na bok, aby przyjść komuś z pomocą. Jeśli wpuści kogoś do swojego serca i duszy, to na całe życie. Ale kiedy zostanie zdradzony lub też nie zostanie zrobione tak, jak się spodziewa, bardzo go to boli, ponieważ nie jest na o gotowy.

Z drugiej strony taka zmysłowość pozwala człowiekowi tego typu dobrze zrozumieć emocje innych ludzi lub postawić ich na swoim miejscu. Może hojnie dać światu ciepło swojej duszy, a te rzadkie cechy przyciągają tych, którzy potrzebują człowieczeństwa, uwagi i troski.

Trzeci typ

Jeśli mały palec kończy się na poziomie pierwszej linii palca serdecznego, oznacza to zrównoważoną osobowość. Człowiek ma skłonność do porządku, spokoju, instynktownie oddala się od chaosu. Lubi mieć wszystko na swoim miejscu, ale jednocześnie nie jest pedantem i perfekcjonistą. To, co może go denerwować, to brak równowagi w życiu.

foto: binokl.cc

Osoba o takim kształcie dłoni jest zrównoważona emocjonalnie, seksualnie i intelektualnie. Jej myśli są spokojne, decyzje skalkulowane, opinie powstają po przemyślanej analizie. Przed wypowiedzeniem lub wyciągnięciem wniosków dokładnie sprawę przemyśli. Jego pewność siebie wynika z głębokiego zrozumienia własnej osobowości, więc trudno nią wstrząsnąć.

Spójrz jeszcze raz na swoją rękę, sprawdź poprawność interpretacji na sobie i ludziach z twojego otoczenia, których dłonie widzisz. Czy to pasuje? Teraz wystarczy spojrzeć na palce rozmówcy, aby zrozumieć, z kim masz do czynienia.

Główne zdjęcie: binokl.cc