„Każdy człowiek bierze granice własnego pola widzenia za granice świata”.

Arthur Schopenhauer był niemieckim filozofem. Lubił mistycyzm, doceniał największe dzieła Immanuela Kanta, nazywając je „najważniejszym odkryciem”, interesował się filozofią buddyjską, uwielbiał Upaniszady, a także Epikteta, Cycerona i innych. Krytykował słynnego Hegla i Fichtego. Filozofia Schopenhauera jest pesymistyczna, odrzucał wiarę w szczęście czy ludzkie dobro. W ujęciu niemieckiego filozofa ludzka egzystencja pozbawiona jest sensu. Jedyną jej treścią jest cierpienie, od którego nie ma ucieczki.

Oto 10 wspaniałych cytatów Arthura Schopenhauera:

1. Sprytni nie tyle szukają samotności, ile unikają zamieszania wywołanego przez głupców.

2. Czytanie to tylko namiastka samodzielnego myślenia. Pozwalamy przy nim prowadzić swoje myśli komu innemu na smyczy...

3. Czego twój wróg nie powinien wiedzieć, nie mów przyjacielowi

4. Ten, kto przywiązuje duże znaczenie do cudzych opinii, czyni im zbyt wielki zaszczyt.

5. W każdym razie wiara i wiedza są to rzeczy zasadniczo różne, które dla swego własnego dobra powinny się trzymać z dala jedna od drugiej i kroczyć każda własną drogą...

6. Każdy jednak żałosny dureń, który nie posiada nic na świecie, z czego mógłby być dumny, chwyta się ostatniej deski ratunku, jaką jest duma z przynależności do danego akurat narodu.

7. Kiedy podejrzewacie kogoś o kłamstwo, należy udać wiarę; wówczas bezwstydnie będzie kłamał jeszcze więcej i zostanie zdemaskowany. Jeśli zauważycie natomiast, że wymknęła mu się cząstka prawdy, którą chciałby zataić, należy udać niewiarę i sprowokować przez sprzeciw, by rozwinął wszystkie rezerwy i ujawnił całą prawdę.

8. Rzadko myślimy o tym, co mamy, lecz zawsze o tym, czego nam brak.

9. Im więcej ktoś ma sam z siebie, tym mniej potrzebuje od świata i tym mniej znaczą dla niego inni ludzie.

10. Każdy człowiek bierze granice własnego pola widzenia za granice świata.